Regulamin

1) Sklep internetowy działający pod adresem http://www.rusztowania-krause.pl prowadzony jest przez DG BUD s.c. ul 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 45-828 w Opolu  NIP:7543030078. poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@dgbud.pl lub na piśmie na adres DGbud s.c. ul 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 45-828 Opole. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Ceny przy których nie podano rodzaju (netto - brutto) są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

2) Zamówienia towarów mogą być składane

  1. telefonicznie 77 402 38 75 (kom:664 132 159; kom:664 132 160),
  2. przez sklep internetowy na stronie www.rusztowania-krause.pl
  3. lub email: biuro@dgbud.pl

 

3) Każdy zakup zostaje potwierdzony fakturą VAT lub paragonem fiskalnym, dołączonym każdorazowo do wysłanego zamówienia. Przy zamówieniach poniżej 1845 zł brutto Do rachunków doliczane są koszty transportu.

4) Płatności za zamówiony towar można dokonywać 

Przelewem na konto:

DG BUD s.c.
Ul 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 45-828 Opole
BANK ŚLĄSKI ING: 56 1050 1504 1000 0090 7809 7145

 

5) Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje następny dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia przelewu z banku lub zaksięgowania przelewu na koncie DG BUD s.c.

6) Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierska. Istnieje możliwość refakturowania kosztów przesyłki. Ceny wysyłki i opakowania uzależnione są od Kwoty zamówienia.

7) W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez zamawiającego, koszty wysyłki i zwrotu jej do nadawcy ponosi zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki DG BUD s.c. informuje zamawiającego e-mailem o poniesionych kosztach wysyłki, które zamawiający zobowiązany jest uiścić na konto DG BUD s.c. w terminie 7 dni. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty na rzecz DG BUD s.c. zaległość do ściągnięcia przejmuje firma windykacyjna. W powyższym przypadku zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.

8) Przy każdym towarze podana jest detaliczna cena brutto jaka obowiązuje w sklepie przy zakupach detalicznych. Jest ona wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w myśl art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie, możliwości wystąpienia błędnych cen i opisów towarów. Każdorazowo w przypadku wystąpienia różnic cenowych, pomiędzy sklepem, a ceną w bazie komputerowej informacja zostanie przekazana klientowi do akceptacji przed realizacją zamówienia. Odpowiedzialność firmy DG BUD s.c. za ewentualne wadliwe produkty jest ograniczona do wymiany towaru na towar wolny od wad lub zwrotu zapłaconej kwoty.

9) Gwarancja i rękojmia:

  1. Wszystkie produkty oferowane na storonie www.drabiny-rusztownia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 
  3. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

10) Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość, klient ma prawo w ciagu 14 dni zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyn oraz odstąpienia od umowy. Zwrot towaru możliwy jest tylko wtedy, gdy będzie zwrócony w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością. Należy podać numer konta bankowego, na które firma DG BUD s.c.dokona w terminie do 14 dni o momentu otrzymania zwrotnej przesyłki równowartości zwróconego towaru. Zwrotowi podlega koszt poniesiony przez kupujacego dostarczenia towaru do kupujacego. Koszty zwrotu towaru ponosi zamawiający.

11) Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Drabiny-rusztowania.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i
w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

12) Postanowienia końcowe:

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  2. DG BUD s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

  ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Lubią nas na FaceBook

Aktualizacja

Aktualizacja: Lipiec 2019